YHDISTYS

YHDISTYS

Motiva ry on Oulun yliopistossa kasvatustieteiden ja oppimistieteiden koulutusohjelmissa opiskelevien sekä englanninkielisten Learning, Education and Technology (LET) ja Education and Globalization (EdGlo) maisteriohjelmissa opiskelevien ainejärjestö.

Killan tarkoituksena on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia sekä luoda ja ylläpitää opiskelijoiden ja henkilökunnan välisiä suhteita. Motivalla on edustajansa yksikömme toimikunnissa sekä tiedekuntahallituksessa. Tarvittaessa Motiva ottaa virallisesti kantaa opiskelijoiden asioita koskeviin päätöksiin.

Motiva pyrkii resurssiensa mukaan järjestämään yhteistä vapaa-ajan toimintaa koulutusohjelmien opiskelijoille. Tämä vapaa-ajan toiminta voi olla niin liikuntaa, kulttuuria kuin juhlimistakin. Motiva myös tiedottaa jäsenistölleen muiden vastaavien toimijoiden järjestämistä vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.

Ainejärjestö Motiva siis toimii osaltaan välittävänä tekijänä opiskelujen ja työelämän, opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä kasvatustieteilijöiden ja muiden opiskelijoiden välillä. Motivan tärkeimpiä tehtäviä ovat kuitenkin koulutusohjelmien opiskelijoiden yhteistyön ja yhteishengen luominen ja ylläpitäminen sekä jäsenistöstä huolehtiminen niin opintojen kuin vapaa-ajan vietonkin suhteen.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita