Hallitus

Hallitustoiminta

Motivan ry:n vuosittain vaihtuvaan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuudesta kymmeneen varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen varajäsentä. Hallitus valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa, joka järjestetään vuosittain loka-marraskuun aikana. Syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki Motivan jäsenet. Kokoukseen osallistuminen on hyvä tapa tutustua kiltamme toimintaan ja halutessaan kuka tahansa motivalainen voi pyrkiä hallitukseen mukaan. 

Motivan toiminnassa mukana oleminen antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa killan toimintaan niin opintoihin kuin vapaa-aikaankin liittyvissä asioissa. Lisäksi pääset osana mukavaa hallitusporukkaa järjestämään tapahtumia juuri oman koulutusohjelmasi opiskelijoiden iloksi.

Kiltatoiminnassa aktiivisesti mukana oleminen tuo paljon hyvää kokemusta niin sosiaalisesta kanssakäymisestä, kokouskäytännöistä kuin tapahtumien järjestämisestäkin. Hallituksen jäsenyys on myös hyvä lisä ansioluetteloosi, kun siirryt opiskelijan roolista työelämään.

Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, joista kyseiset henkilöt ovat pääasiassa vastuussa. Kaikki suuremmat päätökset ja suurin osa kaikesta puuhastelusta tehdään kuitenkin koko hallituksen voimin. Myös ns. rivijäsenellä eli hallitukseen kuulumattomalla motivalaisella voi olla merkittävä roolinsa ja vastuualueensa ainejärjestön toiminnassa. Kaikkeen toimintaansa Motivan hallitus ottaa mielellään mukaan myös rivijäsenten hyvää seuraa, uusia ideoita ja auttavia käsiä.

Hallituksen toimijoiden tehtävät

Puheenjohtaja: Johtaa killan toimintaa, kutsuu hallituksen kokoukset koolle, johtaa puhetta kokouksissa sekä edustaa kiltaa ja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana. Puheenjohtaja pitää päävastuullisena koko toiminnan pystyssä ja huolehtii myös demokratian toteutumisesta! Puheenjohtaja pitää myös huolen siitä, että tietää, missä ollaan toiminnan suhteen menossa ja mitä muiden hallituslaisten toiminta pitää sisällään. Puheenjohtajan näkymättömänä tehtävänä on siis hallitus- ja kiltatoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen. Motivan puheenjohtaja on päävastuussa hallitukseen rekryämisestä sekä Viini- ja rupatteluillasta.

Varapuheenjohtaja: Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tuki ja turva. Puheenjohtajan estyessä varapuheenjohtaja hoitaa kokousten koollekutsumisen ja puheen johtamisen kokouksissa. Varapuheenjohtaja voi myös tehdä yhteistyötä varsinaisen puheenjohtajan kanssa esimerkiksi suunnittelemalla yhdessä esityslistoja.

Sihteeri: Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa pöytäkirjat kokouksista, arkistoida pöytäkirjat Motivan Driveen ja huolehtia Motivan postista. 

Rahastonhoitaja: Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa Motivan rahaliikennettä ja kirjanpitoa. Tilikauden päätyttyä rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen. 

Tietosuojavastaava: GDPR-vastaava eli tietosuojavastaava huolehtii salasanojen vaihdosta ja Motivan jäsenrekisteristä. Lisäksi tietosuojavastaavan tärkeä tehtävä on huolehtia siitä, että emme kerää tarpeetonta tietoa esim. ilmoittautumislomakkeissa ja että tieto säilytetään oikealla tavalla. 

Tiedotusvastaava: Tiedotusvastaava nimensä mukaisesti tiedottaa killan tapahtumista muun muassa Instagramissa ja motivalaisten WhatsApp-ryhmässä. Tiedotusvastaava kirjoittaa kuukauden alussa kuukausikirjeen jäsenistölle sekä hallinnoi Motivan sähköpostilistoja. Tähän pestiin kuuluu myös nettisivujen ylläpitäminen.

Koulutuspoliittinen vastaava: Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa ja huolissa sekä seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita. Kopo pääsee käymään myös kuukausittain dekaanikahveilla dekaanin, koulutusdekaanin ja koulutussuunnittelijoiden kanssa. Tässä pestissä onkin tärkeää toimia linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Lisäksi kopo järjestää myös sivuainepaneelin ja on mukana järjestämässä palautepäivää. 

Sosiaalipoliittinen vastaava: Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä puuttuu mahdollisiin häirintätilanteisiin. Sopo järjestää myös liikunta- ja kulttuuritapahtuman sekä fuksien tutustumisillan syksyllä. Sopo vastaa myös hallituksen virkistäytymisestä. 

Tapahtumavastaava: Tapahtumavastaavat eli tapsat järjestävät killan vapaa-ajan toimintaa ja vastaavat tapahtumien organisoinnista. Yleisimpiä Motivan tapahtumia ovat baaribileet, sitsit (Fuksisitsit & Wappusitsit), pikkujoulut, hengailuillat, viini- ja juustoilta ja Wappupiknik. Tapahtumavastaava koordinoi myös mahdollisen tapahtumatoimikunnan toimintaa. Muut hallituslaiset auttavat myös tapahtumien järjestelyissä. 

Fuksivastaava: Fuksivastaava on vastuussa fukseihin liittyvästä toiminnasta. Erityisesti huolehdittavana on haalareiden tilaus uusille fukseille sekä kiltapaitojen tilaus. Fuksivastaava on mukana myös kattojärjestö Kaskin järjestämissä fuksitapahtumissa (fuksiolympialaiset ja fuksisuunnistus) sekä järjestämässä fuksisitsejä. Toiminta painottuu pääosin syksyyn. Yhteistyö kasvatustieteiden ja oppimistieteiden tuutoreiden kanssa on myös tärkeä tehtävä!

Työelämävastaava: Työelämävastaavan tehtävä on lisätä opiskelijoiden työelämätietoutta monin eri tavoin. Fukseille pidetään syksyllä info ammattijärjestö Specian sekä ammattiliitto Akavan Erityisalojen toiminnasta. Työelämävastaava tekee myös yhteistyötä Specian kanssa. Lisäksi työelämävastaava järjestää myös Motivan vuosittaisen työelämäpäivän. 

Kiltahuonevastaava: Kiltahuonevastaava pitää huolen kiltahuoneen siisteydestä vuoroviikoin muiden KPTK:n kiltojen kanssa. 

Ympäristövastaava: Ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia killan kierrätysasioista ja siitä, että kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys huomioidaan killan toiminnassa.

Kansainvälisyysvastaava: Kansainvälisyysvastaavan tehtävä on pitää huolta kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tiedotuksesta ja siitä, että hekin pysyvät ajantasalla Motivan tapahtumista. KV-vastaava on järjestänyt myös hallituksen esittelyn sekä haalarisovituksen kansainvälisille opiskelijoille. 

SKOL-vastaava: SKOL on Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto, jonka tehtävänä on lisätä yhteistyötä kaupunkien välillä sekä vahvistaa kasvatustieteilijöiden brändiä työmarkkinoilla. SKOL-vastaavan tehtävänä on toimia linkkinä Motivan hallituksen ja SKOLin hallituksen välillä, järjestää KAAOS-työelämäpäivä yhdessä muiden SKOL-vastaavien kanssa ja esitellä SKOLia ja sen toimintaa uusille fukseille ja jäsenille. 

Yhteistyövastaava: Yhteistyövastaavan tehtävänä on hoitaa hallituksen ja yritysten sekä muiden yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä. 

Varajäsen: Varajäsenen tehtävä on osallistua hallituksen kokoukseen, mikäli joku varsinaisista jäsenistä estyy pääsemästä kokoukseen. Varajäsenellä ei ole varsinaisesti omaa vastuualuetta hallituksessa, mutta omalla aktiivisuudella ja kiinnostuksella voi hyvinkin paljon auttaa hallituksen toimintaa. 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita